MANİABİLİR NEDİR?

ManiaBilir, 2016 yılından beri mania analizi yazılımı kapsamında, ulusal kaynaklarla, uluslararası standartlar ve platformlar üzerinde geliştirilen Teknolojik Ürün Deneyim ve Marka Tescil Belgelerine sahip bir sistemdir. Dünyada ve Türkiye’de havacılık otoriteleri ve havalimanı işletmecileri, mania planlarını oluşturmak, korumak, bu planlardaki yükseklik kısıtlamalarını denetlemekle yetkili ve sorumludurlar. Havalimanları çevresindeki gayrimenkuller için; plan, proje veya inşaat yapacak veya yaptıracak kişi ve kuruluşlar için mania bilgilerine erişmek önemli bir ihtiyaçtır. Havaalanlarının çevresinde nerede hangi yapı fonksiyonlarına ve ne kadar metre yükseklikte yapılaşma izni verilebilir gibi ICAO standartlarında havacılık bilgileri, internet üzerinden anında sorgulanabilmektedir.


NASIL KULLANILIR?

Web Harita Servisi (WMS) : Havalimanları Mania Planı, Seyrüsefer Cihazlarının Koruma Alanları, Mania Noktalarının Tepe Analizi, Mania Planı veya CNS Cihazlarına Göre ihlal Yüzeyleri, Ayrılmış Mania Yüzeyleri ve .kml Formatında İçe Aktarılan Mania Listelerinin Analizi İçin WMS Hizmeti Sunuyoruz. Detaylı bilgi için; ManiaBilir Üyeliği : Havalimanları Mania Planı, Seyrüsefer Cihazlarının Koruma Alanları, Mania Noktalarının Tepe Analizi, Mania Planı veya CNS Cihazlarına Göre ihlal Yüzeyleri, Ayrılmış Mania Yüzeyleri ve .kml Formatında İçe Aktarılan Mania Listelerinin Analizlerine Online Olarak Erişmek İsterseniz Aylık ya da Yıllık Ödeme Seçeneklerinden İstediğinizi Tercih Ederek Sistemimize Üye Olabilirsiniz. Detaylı bilgi için;
 
Bizimle İletişime Geç Üye OlWMS ve Online Üyelik Hizmet Seçenekleri Aşağıdaki Katmanları İçeriyor;

- Mania Planı kapsama alanı ve yükseklik verileri,
- VOR etki sahası ve yükseklik verileri,
- DME etki sahası ve yükseklik verileri,
- NDB etki sahası ve yükseklik verileri,
- TACAN etki sahası ve yükseklik verileri,
- GP etki sahası ve yükseklik verileri,
- LLZ etki sahası ve yükseklik verileri,
- Mania listelerinden tepe analizi ve yükseklik verileri,
- Mania Planı veya CNS cihazlarına göre ihlal eden yüzeyler ve yükseklik verileri,
- Ayrılmış mania yüzeylerinin etki sahası ve yükseklik verileri,
- .kml formatta okutulan mania listelerinin etki sahası ve yükseklik verileri.


MANİA NEDİR?

Havalimanları yalnızca karada işgal ettikleri alanla değil, işgal ettikleri hava sahasıyla da değerlendirilmelidir. Her havalimanı, pistler ve terminal alanları dışında bir de hava sahası işgal eder. Uçuş trafiğine ve havalimanı tipine göre düzenlenen bu hava sahaları, kısıtlayacı kimi yüzeyler oluşturur. Bu yüzeyleri ihlal eden cisimlere (bina, kule vb.) ise mania denir.


MANİA KRİTERLERİ NELERDİR?

Mania kriterleri, her havalimanı için farklılık göstermekle birlikte temel dayanağı uluslararası ve ulusal havacılık mevzuatlarıdır. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Otoritesi) tarafından tanımlanan kriterlere uygun olarak Mania kriterlerini belirlemektedir. Belirlenen bu kriterler, hem havalimanı özelinde, hem de manianın havalimanı etrafında yer aldığı konuma göre değişmektedir. Ancak temelde ilk aşamada değerlendirme kriteri "Mania Planları"'dır.


ICAO STANDARTLARINDA MANİA PLANLARI

Bir havalimanı çevresindeki hava sahası manialardan arındırılmış olmalıdır. Farklı ve son derece detaylı mania kriterleri mevcut olmakla birlikte; Havalimanı çevresindeki maniaları kısıtlayan ve hava sahasını koruyan ilk kriter ICAO Annex 14 standartlarına göre hazırlanan Mania Planları’dır. Bunun yanında, uçuş emniyetini ilgilendiren ICAO Doc. 9859, uçuş prosedürlerinin düzenleyen ICAO Doc.8168 PANS-OPS ve havalimanında kullanılan seyrüsefer yardımcı elektronik cihazları ilgilendiren Euro Doc. 15 gibi pek çok mevzuat bulunmaktadır. Mania Planları, havalimanı etrafındaki yükseklik kısıtlarını tanımlayan yüzeylerden oluşur ve geçerli oldukları alandaki tüm yapılaşmaları ilgilendirmektedirler.

 

E-MANİA

Günümüzde Havacılık, elektronik ortamda seyrüseferin planlandığı ve icra edildiği bir sektördür. Ayrıca özellikle sivil havacılık bakımından hizmet sağlayıcılar ile hizmet alan son kullanıcıların tümünün internet sayfaları ve mobil uygulamalar ile 7×24 birbirine bağlı kaldıkları ve bilgiyi paylaştıkları ortadadır.

ICAO standartlarında çizilen Mania Planları’nın, bir havalimanı çevresinde imar planları düzenleyen veya yapılaşma gerçekleştiren Belediyeler, Proje Geliştiriciler, Arazi Sahipleri ve vatandaşlar açısından mutlak bir değerlendirme kriteri olduğu açıktır. Havalimanı çevresinde, nerede kaç metre/feet yükseklikte bir bina yapılabileceği sorusu, havacılık ve gayrimenkul sektörü için kritik bir arakesit konusudur. Aynı şekilde, havalimanı çevresindeki yapılaşmaların yüzey kaplamaları, cephe dokuları ve konumları da hava taşıtlarının elektronik ve haberleşme sistemleri için son derece önemli bir analiz konusudur.

Maniabilir, mania analizlerini "Havacılar emniyetle uçsun, kentler güvenle büyüsün" sloganıyla gerçekleştirmektedir. Emniyet odaklı bir yaklaşımla mühendislik analizi yapıyoruz. Üstelik bu analizlerimizi, oluşturduğumuz web sayfaları, portallar aracılığıyla son kullanıcılar için, hiçbir teknik bilgi gerektirmeyen biçimde kullanılabilir kılıyoruz. Profesyoneller, Sivil Havacılık Otoriteleri ya da Belediyeler gibi kurumlar açısından mania analiz sonuçlarının web servisler, apiler vb. şeklinde kullanılabilecek yazılımlar ve entegrasyonlar geliştiriyoruz. Bu sayede yönetişim (governence) anlamında vatandaşa şeffaf ve anında hizmet sağlanmasına katkı sunuyoruz.


ETOD | ELEKTRONİK ARAZİ VE MANİA VERİLERİ

ICAO’nun Annex15’teki şartına göre, ICAO’ya katılan tüm devletler arazi ve engel verilerinin elektronik formatta bulunmasını sağlamak zorundadır.

Engel özellikleri; noktalar, çizgiler veya çokgenler olarak gösterilebilir ve arazi verileri raster veri kümesi olarak değerlendirilebilir. Uçuş ve yer temelli uygulamalar için güvenilir engel ve arazi verileri uluslararası sivil havacılık için olmazsa olmaz önemde bir veri setidir.

Maniabilir’e göre; ideal bir e-TOD veri setinde; ele alınan çalışma alanı için ICAO Doc 9881'de tanımlanmış verilerin ve gereksinimlerin tamamı karşılanmalıdır. Bu anlamda, ideal e-TOD setinde, üretimin kaynağı olan dijital CAD verilerinin ham verileri, bu verilerden üretilen basılı chart, harita vb. planlar ile sonuçta kullanılabilecek GIS verileri bir bütün halinde yer almalıdır.

Maniabilir'de, 2014 yılından itibaren gerçekleştirdiğimiz havacılık çalışmalarında, coğrafi bilgi sistemleri (CBS) ortamında işlenebilir e-TOD verileri oluşturmaktayız. Çalışmalarımızın sonuç ürünlerini, havalimanlarına ve sivil havacılık otoritelerine ICAO, EASA (Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı) ve Eurocontrol (Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü) tarafından istenen e-TOD standartlarında teslim etmekten gurur duyuyoruz.


Mania Planları (OLS)
Annex-14 OLS, Ek-04 ToFP ve SID, STAR ve Engine-Out ve diğer tüm özel durumlar da dahil olmak üzere cihaz yaklaşımları için gerekli diğer tüm sanal yüzeyleri geliştiriyor ve tasarlıyoruz.
Gölgeleme Çalışmaları
Planlanan havaalanları için olası gölgeleme etkilerini belirlemek amacıyla mania yüzey(ler)ini kontrol ederek özel arazilerin parsellerini, semtlerini, ilçelerini veya daha büyük alanları inceliyoruz.
Elektronik Arazi Ve Mania Verileri (eTOD)
Bir pisti çevreleyen tüm ETOD'ların Annex-04, Annex-15 & Annex-15 kriterlerine göre tanımlanmasını, sınıflandırılmasını, veri kaydını ve yayınlanmasını sağlayarak AIXM 5.1, CAD veya GIS formatlarında sunuyoruz.
Havaalanı Veri Toplama
AIP'ler için havaalanı haritalama veritabanı (AMDB), eTOD ve diğer tüm havacılık çizelgeleri dahil olmak üzere fotogrametri sayısallaştırma, doğrulama ve AIXM 5.1 veya CAD havacılık veri toplama işlemlerini gerçekleştiriyoruz.
Havacılık Çalışmaları
Yapmış olduğumuz havacılık çalışmalarında, PANS-OPS kriterlerinden CNS emniyetine ve motor arızası gibi acil durumlara kadar uçuş operasyonlarının tüm (eTOD) şekillerini dikkate alıyoruz.


Generic placeholder image

İmar planlarında yer alan mania planları

Arsa sahipleri, müteahhitler, yatırımcılar için mania verilerine erişimin en kolay yolu.
Gayrimenkulünüzün değerini mania planı'ndaki konumu ile belirleyin.
Belediyelerin halka açık imar planlarında yer alan mania planları.

Kayıt Olun »

Generic placeholder image

ICAO Standartları

Havaalanlarının çevresinde nerede hangi fonksiyonlara izin verilir?
Hmax ve emsal hesaplarında mania planı kotunuzu dikkate aldınız mı?
ICAO standartlarında havacılık bilgilerine açılan kapınız.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ve Devlet Hava Meydanları (DHMI) talimatları kapsamında geliştirilen uluslararası projeler.

Kayıt Olun »

Generic placeholder image

Hava Seyrüseferi ve Yardımcı Cihazları

Güvenli iniş-kalkış ve yön bulma konularında kullanılan seyrüsefer yardımcı cihazları hakkında CNS (İletişim, Navigasyon ve Gözetim) analizleri.
VOR (Çok Yüksek Frekanslı Tüm Yönlü Radyo Verici İstasyonu), NDB (Yön Bilgisi Vermeyen Verici İstasyonu), DME (Mesafe Ölçüm Cihazı), TACAN (UHF Taktik Hava Seyrüsefer Yardımcısı), LLZ (Konumlandırıcı) ve GP (Süzülüş Yolu Cihazı) cihazlarına ilişkin gösterimler.

Kayıt Olun »


HARİTAEVİ YÖNETİM SİSTEMLERİ

Şirketimiz, İnternet Portalları ve Mobil Uygulamalar, Bilişim Hizmetleri, Bilgisayar Programları, Basılı veya Dijital Harita veya Mekansal Bilgilerin Üretimi, Havacılık Çalışmaları, Havacılık Teknolojileri, Mühendislik Analizleri veya Hizmetleri kapsamında ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerine sahiptir.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
ISO 9001:2015

Generic placeholder image

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
ISO 27001:2013

Generic placeholder image